Accountmanager BAG

Vanuit het Ministerie I&M is door IntAct in totaal 60 gemeenten begeleid bij de implementatie van de Basisregistratie Adressen en gebouwen. 

De rol als accountmanager bestond uit de begeleiding / ondersteuning van de gemeenten in contactgroepen (van ongeveer 20 gemeenten in een regio). 

Ook de laatste gemeenten in Nederland zijn intensief gemotiveerd / geholpen om tot aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG te komen.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.