Hoofd Geo-informatie (interim)

Op interim bais is de functie Hoofd geo-informatie vervuld bij de gemeenten Amsterdam en Oss.

Ook zijn reorganisaties op Geo-afdelinge begeleid in bovengenoemde gemeenten en in Deventer

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.