de mensen

De organisatie van IntAct is gebouwd rond een aantal product-markt combinaties. Onderstaande personen zijn verantwoordelijk voor de onderkende gebieden.
IntAct heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die het mogelijk maken projecten uit te voeren. In de meeste gevallen treedt IntAct dan als hoofdaannemer op.

 

drs. ing. Roland van de Boel

Interim manager, projectleider, directeur
r.v.d.boel@int-act.nl

Roland werkt sinds 28 jaar in de ICT omgeving. In de loop van de tijd heeft Roland nagenoeg alle trajecten op het vlak van systeemontwikkeling doorlopen. Van programmering, ontwerpen, tot projectmanagement en algemeen (IT-)lijnmanagement. Roland is tevens NMI-geregistreerd mediator en scrummaster / -productowner. Roland is binnen IntAct verantwoordelijk voor alle ICT-trajecten en interim-/ verandermanagement, met name in de markten Overheid, Financiële dienstverlening en Zorg.

 

 

drs. ing. Marlies Schnackers

Docent, coach, verkeerskundig adviseur en projectleider, directeur 
m.schnackers@int-act.nl

Marlies is van oorsprong verkeerskundige. In de loop van de jaren heeft zij zich toegelegd om als coach te fungeren. In die rol laat zij mensen het beste uit zichzelf halen; zowel in de werk-situatie als in het algemeen functioneren. Ook legt zij zich toe om groepen beter te laten functioneren. Sinds 2015 is zij tevens docent aan Windesheim Flevoland.

 

Op verzoek sturen wij u uitgebreide CV’s toe.

samenwerkingsverbanden

IntAct heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die het mogelijk maken projecten uit te voeren.
In de meeste gevallen treedt IntAct dan als hoofdaannemer op.

 

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.