vakmanschap

IntAct is een relatief kleine organisatie met de volgende uitgangspunten:

  • opereren in nauwe samenwerking met de klant
  • flexibel en pragmatisch
  • onafhankelijk van derde partijen, met samenwerkingen waar nodig en gewenst

De organisatie van IntAct is gebouwd rond een aantal product-markt combinaties.

IntAct heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die het mogelijk maken projecten uit te voeren. In de meeste gevallen treedt IntAct dan als hoofdaannemer op.

 

Informatievoorziening / ICT

Er is binnen IntAct een grote ervaring met ICT. Interimmanagement vindt vooral plaats in IT gerelateerde omgevingen. Er is ervaring met ERP-omgevingen, callcenters, (grote) kantoorautomatisering-omgevingen, Informatievoorziening bij gemeenten, GIS, Vastgoedinformatievoorziening, Ziekenhuisinformatisering etc.

 

Basisregistraties

IntAct kent meerdere specialisten op het gebied van de vastgoedinformatievoorziening binnen de lokale overheid. Er is zowel ervaring met diverse objectregistraties (geometrisch en administratief). De basis vormt de kennis en ervaring met de gemeentelijke informatiehuishouding. Met deze bagage is het mogelijk snel oplossingen te implementeren op verschillende vlakken. Een recent voorbeeld hiervan is de vertaling van wetgeving met betrekking tot de Omgevingswet naar het digitaal stelsel (DSO) dat daarvoor de basis is. Ook de voorbereiding op deze ontwikkeling bij Gemeenten en omgevingsdiensten wordt op meerdere plekken begeleid.

 

Mobiliteit

IntAct heeft zeer veel ervaring op het vlak van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Op deze terreinen worden met name projectmanagement- en adviesrollen vervuld. Dynamisch verkeersmanagement en verkeersbeheersing zijn hierbij speerpunten.

 

Coaching/teambuilding/procesverbetering
De rol als coach wordt in het algemeen ingevuld in een vorm waarbij op de achtergrond over de schouder van de betrokken persoon wordt meegekeken en meegedacht. In interactieve sessies vindt reflectie en bijsturing plaats. Veelal vindt coaching plaats van management of teams.

Middels een praktische insteek wordt gepoogd individuen binnen een groep te wijzen op rollen die vervuld worden en effecten van gedrag. Verbeteringen worden in het algemeen direct doorgevoerd.

samenwerkingsverbanden

IntAct heeft een aantal samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die het mogelijk maken projecten uit te voeren.
In de meeste gevallen treedt IntAct dan als hoofdaannemer op.

 

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.