Projectleider Voorbereiding op Omgevingswet Enschede

Voor de gemeente Enschede hebben wij een impactanalyse uitgevoerd van de komst van de Omgevingswet en met name het DSO voor de informatievoorziening die nu in gebruik is.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van huidige werkprocessen en ICT-middelen. Op basis daarvan is geanalyseerd welke DSO-ontwikkelingen relevant zijn voor de gemeente in de komende periode. Dit heeft geleid tot een gerichte aanpak / plan voor de komende jaren. Uitgangspunten: basis op orde krijgen, alleen doen wat op dit moment nodig is, vooral focus op 'veilige acties'.

Projectmanager samenwerkingsverbanden BGT

Voor de regio Twente (10 gemeenten) is onderzocht wat samenwerkingsmodelijkheden zijn op het vlak van de BGT(+) vervaardiging. Hieruit is een samenwerkingsmodel ontstaan waarbij op basis van een programma verschillende projecten zijn opgezet die leiden tot de realisatie van een BGT voor 10 gemeenten (later wellicht 4 extra). Verder zijn projecten opgestart die moeten leiden tot de inrichting van een centrale organisatie die voor de samenwerkende gemeenten fungeert als een shared service centre.

 

Een dergelijke samenwerking is ook uitgewerkt voor de regio Noord-Holland.

Accountmanager BAG

Vanuit het Ministerie I&M is door IntAct in totaal 60 gemeenten begeleid bij de implementatie van de Basisregistratie Adressen en gebouwen. 

De rol als accountmanager bestond uit de begeleiding / ondersteuning van de gemeenten in contactgroepen (van ongeveer 20 gemeenten in een regio). 

Ook de laatste gemeenten in Nederland zijn intensief gemotiveerd / geholpen om tot aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG te komen.

Pagina's

PROJECTEN WAAR INTACT GOED IN IS!

Op deze pagina tonen wij projecten waar IntAct bij betrokken is. Ze maken duidelijk op welke manier IntAct werkt.

Kern bij het werk van IntAct is steeds:

  • creatieve aanpak
  • gebaseerd op standaarden en veel ervaring
  • mensgericht
  • oplossingsgericht / daadkrachtig
  • in open afstemming met opdrachtgever

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.