Zorginstellingen

Voor de St. Maartenskliniek is de rol vervuld als projectleider bij de invoering van nieuwe systemen t.b.v. de zorgadministratie (van patientregistratie tot factureren)

Voor het Electronisch Zorgdossier Amsterdam is de rol vervuld als programmamanager van een aantal projecten die gericht zijn op:

 • het realiseren van verbeteringen in ketenzorg (dementie en CVA) met behulp van ICT 
 • de invoering van een Basisgegevensset Zorg
 • het verbeteren van medicatieveiligheid

Voor een tweetal ziekenhuizen is de rol vervuld als IT manager en projectleider van omvangrijke projecten (zie projecten).

Voor het Sectorfonds Zorg en Welzijn een selectie- en implementaietraject uitgevoerd van een RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) -applicatie voor de branches Gehandicaptenzorg, Thuiszorg, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Ziekenhuizen en de Geestelijke Gezondheidszorg (1500 organisaties). Momenteel wordt dit ook voor voor de branches Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en Jeugdhulpverlening gedaan (2200 organisaties).

 

Centraal staat vaak:

 • Welke effecten hebben fusies voor de uitwerking op ICT-vlak
 • Hoe kan en toekomstvaste infrastructuur worden opgebouwd
 • Op welke wijze kan ingesprongen worden op ontwikkelingen zoals Electronische Patientendossiers, gebruikmaking van digitale rontgenbeelden (PACS) e.d.
 • Hoe kunnen werkprocessen geoptimaliseerd worden in de complexe ziekenhuisorganisatie

Bij implementatie van programmatuur die in een groot aantal organisaties wordt ingevoerd (overwegend via internet) speelt een rol:

 • de aansluiting van functionele wensen op (bestaande) producten
  • wat wordt aangepast werkwijze of programmatuur
  • wat is het voor- en nadeel van een centraal beheerde basis
 • beheer-aspecten
  • beheerorganisatie
  • uitrolbaarheid van een applicatie

PROJECTEN WAAR INTACT GOED IN IS!

Op deze pagina tonen wij projecten waar IntAct bij betrokken is. Ze maken duidelijk op welke manier IntAct werkt.

Kern bij het werk van IntAct is steeds:

 • creatieve aanpak
 • gebaseerd op standaarden en veel ervaring
 • mensgericht
 • oplossingsgericht / daadkrachtig
 • in open afstemming met opdrachtgever

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.