Optimalisering van processen

IntAct heeft opdrachten uitgevoerd bij (zorg- en schadeverzekeraars Geové en Menzis) en bij een credit management-organisatie. In het algemeen gaat het hier om interim management of projectleiding op het vlak van ICT.

Bij de werkzaamheden staat vooral de optimalisering van processen en werkwijzen centraal. Niet de gedetailleerde technische invulling.

Tevens zijn werkzaamheden binnen deze markt uitgevoerd op het vlak van interim IT-management.

Projectleider Basisregistraties

IntAct vervult verschillende projecten bij Gemeenten Omgevingsdiensten en Waterschappen op het terrein van Basisregistraties.

In voorkomende gevallen worden ook mensen geleverd die uitvoerende werkzaamheden doen bij de opbouw van gegevens.

 

Voorbeeld: projectleider Basisregistraties bij Wetterskip Fryslân. Hierbij is een aansluiting op landelijke voorzieningen gerealiseerd (+aansluiting op eigen werkprocessen) en is de invulling van de rol als bronhouder van twee basisregistraties ingevuld (BGT en BRO).

Pagina's

PROJECTEN WAAR INTACT GOED IN IS!

Op deze pagina tonen wij projecten waar IntAct bij betrokken is. Ze maken duidelijk op welke manier IntAct werkt.

Kern bij het werk van IntAct is steeds:

  • creatieve aanpak
  • gebaseerd op standaarden en veel ervaring
  • mensgericht
  • oplossingsgericht / daadkrachtig
  • in open afstemming met opdrachtgever

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.