Verkenning samenwerkingsmogelijkheden BGT

Verkenning samenwerkingsmogelijkheden BGT

In opdracht van diverse gemeenten vervult IntAct een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Doelstelling is om te komen tot een samenwerkingsmodel met omliggende gemeenten.

Voorbeelden: Regio West-Friesland, Samenwerking Renswoude, Scherpenzeel Woudenberg, regio Food-Valley, Regio Twente, Gemeente Kaag en Braassem

Trefwoorden: 

Vastgoedinformatievoorziening

IntAct kent meerdere specialisten op het gebied van de vastgoedinformatievoorziening binnen de lokale overheid. Er is zowel ervaring op het vlak van geometrisch- als administratief vastgoed. Als basis vormt de kennis en ervaring met de gemeentelijke informatiehuishouding. Met deze bagage is het mogelijk snel oplossingen te implementeren op verschillende vlakken. Een recent voorbeeld hiervan is de implementatie van wetgeving BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Accountmanagement Adresonderzoeken

 

In opdracht van ICTU vervult IntAct de rol van accountmanager gemeenten in het kader van een Adresonderzoek dat wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de GBA-registarie in beeld te krijgen. Het project werd uitgevoerd in de periode september 2012 - maart 2013

ICT-manager zorgverzekeraar

Verantwoordelijk voor een systeemontwikkelafdeling en een beheerafdeling. Projectleider over een aantal cruciale projecten (invoering callcenter, vervanging bedrijfsinformatiesysteem in een 4GL ontwikkelomgeving, invoering internet, multi channel management etc.)

 

Samenwerking in Twente loont!

In samenwerking met Geo4kant heeft IntAct een organisatie-advies uitgebracht naar samenwerkingsmogelijkheden tussen 10 gemeenten in Twente op het vlak van de opbouw en het beheer van de BGT (basisregistratie Grootschalige topografie).  Uit een opgestelde businesscase blijkt dat de samenwerking loont; er kunnen veeel kosten bespaard worden door e.e.a. gezamenlijk uit te voeren. Gemeenten werken nu aan de uitwerking.

Pagina's

PROJECTEN WAAR INTACT GOED IN IS!

Op deze pagina tonen wij projecten waar IntAct bij betrokken is. Ze maken duidelijk op welke manier IntAct werkt.

Kern bij het werk van IntAct is steeds:

  • creatieve aanpak
  • gebaseerd op standaarden en veel ervaring
  • mensgericht
  • oplossingsgericht / daadkrachtig
  • in open afstemming met opdrachtgever

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.