Roland acteert als technisch manager Bij het Waterschapshuis

Roland werkt voor het samenwerkingsverband van waterschappen 'Het Waterschapshuis' als Technisch Manager. In die rol werkt hij vooral aan trajecten om initiatieven van waterschappen om te zetten in concrete projecten. Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van digitale game voor het oefenen met de Omgevingswet, de invoering van een nieuw CMS bij waterschappen, het ontwikkelen van nieuwe tooling voor het delen van data.

projectleider Verbetertraject ICT in Zorg

Onder de vlag van de Stichting EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) wordt momenteel het  programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 uitgevoerd. Dit programma zal leiden tot een gemeenschappelijke ZorgICT voorziening in Amsterdam.

Thema’s waarbij verbeteringen worden doorgevoerd zijn:

  • Medicatieveiligheid
  • Beschikbaarheid van een basisgegevensset Zorg
  • Ketenzorg dementie
  • Ketenzorg CVA (Cerebo Vasculair Accident)

Deelnemende partijen zijn:

IntAct schrijft bedrijfsplan GSV BGT

IntAct schreef in opdracht van Dataland een bedrijfsplan voor het Gemeentelijk Samenwerkingsverband BGT. Dit is in juli 2010 opgeleverd. Het plan is basis geweest voor de veredere uitwerking tot het Samenwerkingsverband BGT dat in 2012 het licht gaat zien!

Trefwoorden: 

Pagina's

PROJECTEN WAAR INTACT GOED IN IS!

Op deze pagina tonen wij projecten waar IntAct bij betrokken is. Ze maken duidelijk op welke manier IntAct werkt.

Kern bij het werk van IntAct is steeds:

  • creatieve aanpak
  • gebaseerd op standaarden en veel ervaring
  • mensgericht
  • oplossingsgericht / daadkrachtig
  • in open afstemming met opdrachtgever

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.