Projectleider dynamisch verkeersmanagement

Bij de Provincie Noord-Brabant is een innovatief project uitgevoerd waarbij dynamisch verkeersmanagement-systemen (DVM) zijn toegepast in een nieuwe technische vorm.

Dit unieke project kent grote Europese belangstelling vanwege de mogelijkheid in-car systemen aan te sluiten op actuele informatie voor specifieke weggebruikers. Verder zijn verschillende innovatieve DVM-systemen gerealiseerd.  

 

In de omgeving Dongen/Oosterhout in Noord-Brabant is een innovatief systeem gerealiseerd in samenwerking met Siemens en diverse onderaannemers. Het betreft 17 signaalgevers langs de weg die informatie geven aan weggebruikers over actuele verkeerssituaties.

Het project is gegund na een europese aanbesteding, die genomineerd is als meest innovatieve aanbesteding bij de overheid in 2005.

Zie voor meer informatie www.informatieveweg.nl

Overige voorbeelden:

  • realisatie fietsvriendelijke VRI
  • realisatie Volgtijd informatie-systeem
  • regionale DRIP’s/GRIP’s

Bij alle projecten werd tevens een evaluatie onderzoek uitgevoerd.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.