projectleider Verbetertraject ICT in Zorg

Onder de vlag van de Stichting EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) wordt momenteel het  programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 uitgevoerd. Dit programma zal leiden tot een gemeenschappelijke ZorgICT voorziening in Amsterdam.

Thema’s waarbij verbeteringen worden doorgevoerd zijn:

  • Medicatieveiligheid
  • Beschikbaarheid van een basisgegevensset Zorg
  • Ketenzorg dementie
  • Ketenzorg CVA (Cerebo Vasculair Accident)

Deelnemende partijen zijn:

  • Ziekenhuizen (St. Lucas Andreas, VuMC, AMC)
  • GGZ instellingen
  • Apothekers
  • Huisartsen
  • Zorgverzekeraar

Dit programma kent de volgende fasen: voortraject, definitiefase, realisatie en afbouw. Het voortraject is afgerond; momenteel bevindt het programma zich in de definitiefase, en  die kent twee delen. Deel I bestaat uit het opleveren van de indicatoren en kwaliteitseisen aan het bestek realisatie, die in een overeenkomst tussen AGIS en initiatiefnemers vastgelegd wordt. Dit traject is in juni 2010 afgerond. Deel II is het opleveren van het bestek realisatie. IntAct levert de projectleider voor dit project.

Het project wordt uitgevoerd vanuit D&A Medical Group. Hiermee heeft IntAct een samenwerkingsverband voor projecten in de Zorg. R. van de Boel is Associé van D&A medical group. Zie ook D&A

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.