Projectmanager samenwerkingsverbanden BGT

Voor de regio Twente (10 gemeenten) is onderzocht wat samenwerkingsmodelijkheden zijn op het vlak van de BGT(+) vervaardiging. Hieruit is een samenwerkingsmodel ontstaan waarbij op basis van een programma verschillende projecten zijn opgezet die leiden tot de realisatie van een BGT voor 10 gemeenten (later wellicht 4 extra). Verder zijn projecten opgestart die moeten leiden tot de inrichting van een centrale organisatie die voor de samenwerkende gemeenten fungeert als een shared service centre.

 

Een dergelijke samenwerking is ook uitgewerkt voor de regio Noord-Holland.

 

IntAct heeft voor de gemeente Roelofsarendsveen de rol van projectleider BGT vervuld. Daarnaast is menskracht geleverd voor de inhoudelijke uitvoering van werkzaamheden bij de opbouw.

 

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.