Realiseren informatievoorziening Gelderse Omgevingsdiensten

Voor de 7 Gelderse omgevingsdiensten wordt een nieuwe informatievoorziening ingericht en is Roland van de Boel gestart als programmamanager / projectleider. In eerste instantie is de aandacht gericht op 'stelseltaken' die Omgevingsdiensten in samenwerking uitvoeren (op provinciaal niveau).

 

In 2015 is gestart met het werken in een scrum-aanpak, waarbij in sprints van 3 weken in een team projectresultaten worden opgeleverd. Producten bestaan enerzijds uit definities (gegevenssets die moeten worden opgebouwd), impactanalyses, een programma van eisen ten behoeve van een systeemselectie. Medio 2016 is gestart met systeemrealisatie, waarbij de focus was om een Kernregistratie van Milieuinrichtingen op te bouwen voor de 7 omgevingsdiensten.

Centrale thema's:

  • kwaliteitsverbetering van de gegevenssets bij de 7 omgevingsdiensten
  • aansluiten op Inspectieview Milieu (december 2016)
  • geometrisch ontsluiten gegevens

 

Ook voor de Omgevingsdienst Groningen en de RUD Drenthe is een nieuwe informatievoorziening ontworpen. Daarbij vond tevens ondersteuning plaats bij de aanbesteding.

 

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.