Roland acteert als technisch manager Bij het Waterschapshuis

Roland werkt voor het samenwerkingsverband van waterschappen 'Het Waterschapshuis' als Technisch Manager. In die rol werkt hij vooral aan trajecten om initiatieven van waterschappen om te zetten in concrete projecten. Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van digitale game voor het oefenen met de Omgevingswet, de invoering van een nieuw CMS bij waterschappen, het ontwikkelen van nieuwe tooling voor het delen van data.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.