ICT

Optimalisering van processen

IntAct heeft opdrachten uitgevoerd bij (zorg- en schadeverzekeraars Geové en Menzis) en bij een credit management-organisatie. In het algemeen gaat het hier om interim management of projectleiding op het vlak van ICT.

Bij de werkzaamheden staat vooral de optimalisering van processen en werkwijzen centraal. Niet de gedetailleerde technische invulling.

Tevens zijn werkzaamheden binnen deze markt uitgevoerd op het vlak van interim IT-management.

ICT-manager zorgverzekeraar

Verantwoordelijk voor een systeemontwikkelafdeling en een beheerafdeling. Projectleider over een aantal cruciale projecten (invoering callcenter, vervanging bedrijfsinformatiesysteem in een 4GL ontwikkelomgeving, invoering internet, multi channel management etc.)

 

projectleider Verbetertraject ICT in Zorg

Onder de vlag van de Stichting EZDA (Elektronisch Zorg Dossier Amsterdam) wordt momenteel het  programma ZorgICT Amsterdam 2010-2012 uitgevoerd. Dit programma zal leiden tot een gemeenschappelijke ZorgICT voorziening in Amsterdam.

Thema’s waarbij verbeteringen worden doorgevoerd zijn:

  • Medicatieveiligheid
  • Beschikbaarheid van een basisgegevensset Zorg
  • Ketenzorg dementie
  • Ketenzorg CVA (Cerebo Vasculair Accident)

Deelnemende partijen zijn:

Abonneren op RSS - ICT

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.