DSO

Projectleider Voorbereiding op Omgevingswet Enschede

Voor de gemeente Enschede hebben wij een impactanalyse uitgevoerd van de komst van de Omgevingswet en met name het DSO voor de informatievoorziening die nu in gebruik is.

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van huidige werkprocessen en ICT-middelen. Op basis daarvan is geanalyseerd welke DSO-ontwikkelingen relevant zijn voor de gemeente in de komende periode. Dit heeft geleid tot een gerichte aanpak / plan voor de komende jaren. Uitgangspunten: basis op orde krijgen, alleen doen wat op dit moment nodig is, vooral focus op 'veilige acties'.

Abonneren op RSS - DSO

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.