gemeenten

Projectmanager samenwerkingsverbanden BGT

Voor de regio Twente (10 gemeenten) is onderzocht wat samenwerkingsmodelijkheden zijn op het vlak van de BGT(+) vervaardiging. Hieruit is een samenwerkingsmodel ontstaan waarbij op basis van een programma verschillende projecten zijn opgezet die leiden tot de realisatie van een BGT voor 10 gemeenten (later wellicht 4 extra). Verder zijn projecten opgestart die moeten leiden tot de inrichting van een centrale organisatie die voor de samenwerkende gemeenten fungeert als een shared service centre.

 

Een dergelijke samenwerking is ook uitgewerkt voor de regio Noord-Holland.

Projectleider Basisregistraties

IntAct vervult verschillende projecten bij Gemeenten Omgevingsdiensten en Waterschappen op het terrein van Basisregistraties.

In voorkomende gevallen worden ook mensen geleverd die uitvoerende werkzaamheden doen bij de opbouw van gegevens.

 

Voorbeeld: projectleider Basisregistraties bij Wetterskip Fryslân. Hierbij is een aansluiting op landelijke voorzieningen gerealiseerd (+aansluiting op eigen werkprocessen) en is de invulling van de rol als bronhouder van twee basisregistraties ingevuld (BGT en BRO).

Abonneren op RSS - gemeenten

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.