waterschappen

Projectleider Basisregistraties

IntAct vervult verschillende projecten bij Gemeenten Omgevingsdiensten en Waterschappen op het terrein van Basisregistraties.

In voorkomende gevallen worden ook mensen geleverd die uitvoerende werkzaamheden doen bij de opbouw van gegevens.

 

Voorbeeld: projectleider Basisregistraties bij Wetterskip Fryslân. Hierbij is een aansluiting op landelijke voorzieningen gerealiseerd (+aansluiting op eigen werkprocessen) en is de invulling van de rol als bronhouder van twee basisregistraties ingevuld (BGT en BRO).

Roland acteert als technisch manager Bij het Waterschapshuis

Roland werkt voor het samenwerkingsverband van waterschappen 'Het Waterschapshuis' als Technisch Manager. In die rol werkt hij vooral aan trajecten om initiatieven van waterschappen om te zetten in concrete projecten. Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van digitale game voor het oefenen met de Omgevingswet, de invoering van een nieuw CMS bij waterschappen, het ontwikkelen van nieuwe tooling voor het delen van data.

Abonneren op RSS - waterschappen

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.