IntAct kent een viertal werkvelden:

 

IntAct vervult diverse rollen in een aantal verschillende markten:

Projectleiding 
De rol van projectleider wordt uitgevoerd op basis van een praktische beheersingsmethodiek. Binnen IntAct is kennis aanwezig van meerdere projectbeheersingsmethodieken. Het blijkt echter vaak de persoon(lijkheid) te zijn die mensen kan motiveren om resultaten te bereiken, niet de methode.
 

Interim-management  
In deze rol wordt de persoon van IntAct ingezet om te opereren namens een klant. In het algemeen is de betrokkenheid zo groot dat binnen korte tijd het predikaat “interim” intern wordt vergeten. Het doel blijft echter om overbodig te worden…
 

Adviseur  
Op een aantal terreinen is een grote expertise aanwezig. Op deze vakinhoudelijke gebieden wordt veelal een expert-rol vervuld. Deze kan leiden tot het uitbrengen van adviezen. Hierbij is het credo: IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.
 

Coaching/teambuilding/procesverbetering
De rol als coach wordt in het algemeen ingevuld in een vorm waarbij op de achtergrond over de schouder van de betrokken persoon wordt meegekeken en meegedacht. In interactieve sessies vindt reflectie en bijsturing plaats. Veelal vindt coaching plaats van management.

Middels een praktische insteek wordt gepoogd individuen binnen een groep te wijzen op rollen die vervuld worden en effecten van gedrag. Verbeteringen worden in het algemeen direct doorgevoerd.
 

Roland van de Boel is opgeleid als NMI-mediator.
 

Ons credo:

IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.