basisregistraties

IntAct heeft een specialisatie op het gebied van Basisregistraties. 

Vooral de registraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), WOZ, HR (Handelsregister), BRP, Basisregistratie Personen, BRK (Basisregistratie Kadaster) kennen weinig geheimen. 

Niet alleen de inhoudelijke aspecten met betrekking tot deze registraties zijn van belang, ook de werkprocessen die daarmee samenhangen. 

Op meerdere plekken is bereikt dat werkprocessen zijn verbeterd door betere inzet van Basisregistraties. Ook organisatieaanpassing om effectiviteit te vergroten zijn bij diverse organisaties doorgevoerd.

Op basis van een expertrol kan snel bereikt worden dat het gaat over het idee achter basisregistraties; beter werken in samenwerking!

 

Op dit moment wordt ook de verandering vormgegeven naar Samenhangende Objectregistraties. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

 

Ons credo:

IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.