coaching/training

Coaching/teambuilding/procesverbetering
De rol als coach wordt in het algemeen ingevuld in een vorm waarbij op de achtergrond over de schouder van de betrokken persoon wordt meegekeken en meegedacht. In interactieve sessies vindt reflectie en bijsturing plaats. Veelal vindt coaching plaats van management.

Middels een praktische insteek wordt gepoogd individuen binnen een groep te wijzen op rollen die vervuld worden en effecten van gedrag. Verbeteringen worden in het algemeen direct doorgevoerd.

Ons credo:

IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.