Informatievoorziening / ICT

Bij verschillende klantorganisaties is ruime ervaring opgedaan op het terrein van de informatievoorziening. Achtereenvolgens wordt voor een aantal markten aangegeven welke activiteiten in het verleden zijn uitgevoerd; waar de kracht ligt.

Gemeenten / waterschappen

Bij gemeenten en Waterschappen zijn de werkzaamheden overwegend gericht op Procesinrichting en Projectuitvoering. Ook (architectuurgedreven) pakketselectie / ICT aanbesteding maakt onderdeel uit van het dienstenaanbod. 
In een aantal gevallen is ook ICT-interimmanagement uitgevoerd.

Provincies

Voor de Provincie Brabant zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van mobiliteit en aanbesteding / implementatie van wegverkeerssystemen (dynamisch verkeersmanagement). Voor de provincie Overijssel is een groep gemeenten begeleid in het bereiken van samenwerking op het vlak van Geo-beheertaken.

Ministeries

Voor het ministerie van BZK en I&M zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Dit betrof impementatieondersteuning van de Basisregistratie Adressen en gebouwen (accountmanager gemeenten) en projectuitvoering voor kwaliteitsverbetering van persoonsregistraties in het kader van fraudebestrijding (informatiemanagement, systeemontwikkeling).

Uitvoeringsorganisaties

Voor Omgevingsdiensten (gemeenschappelijke regeling van gemeenten en provincies) zijn meerdere opdrachten vervuld op het terrein van bedrijfsvoering, procesinrichting en informatievoorziening. Ook voor belastingsamenwerkingen zijn cursussen verzorgd op het terrein van Basisregistraties en procesinrichting.

Zorginstellingen

Voor verschillende ziekenhuizen is de rol van afdelingshoofd ICT uitgevoerd. In die rol zijn ook omvangrijke ICT projecten geleid; o.a. vervanging gehele ICT-infrastructuur, invoering nieuw ziekenhuis informatiesysteem, fusie ICT afdelingen.

Verzekeringen (zorg)

Voor een zorgverzekeraar is de rol van Hoofd ICT vervuld (meerdere jaren). In die rol zijn tevens verschillende omvangrijke projecten geleid; o.a. omvangrijke systeemrealisatietrajecten, invoering van een callcenter. Ook is de rol van coach vervuld van het hoofd ICT bij Menzis.

Detailhandelsorganisaties

Vervulde rollen: interim hoofd ICT (Beter Horen); in die rol invoering van een ERP, internationalisering ICT.
Voor een creditmanagementorganisatie van een koepel voor modeproducerende bedrijven is een nieuw informatiesysteem ontwikkeld, in samenwerking met een Noorse systeemontwikkelaar.

Ons credo:

IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.