mobiliteit

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening

IntAct heeft zeer veel ervaring op het vlak van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Op deze terreinen worden met name projectmanagement- en adviesrollen vervuld. Dynamisch verkeersmanagement is een speerpunt.

Verkeerskunde
Op het vlak van verkeerskunde worden de volgende rollen vervuld:

  • projectleiding van projecten met een verkeerskundig karakter
  • programmamanagement Dynamisch verkeersmanagement

 

Voorbeelden van infrastructurele projecten waarbij de projectleiding is vervuld zijn:

  • aanleg/reconstructie van een rotonde (Stichtse Rotonde + turbo-rotonde te Amersfoort)
  • aanleg van een fietsroute
  • aanleg van maatregelen op het vlak van Dynamisch Verkeersmanagement (zie ook www.informatieveweg.nl)
  • reconstructie van een stationsplein en toeleidende weg

Programmamanagement is uitgevoerd m.b.t. Dynamisch Verkeersmanagement bij de Provincie Noord-Brabant.

 

Marlies Schnackers acteert als docent Mobiliteit bij Windesheim Almere (diverse vakken en coordinator).

 

Ons credo:

IntAct is geen rapporten-maker; wel een oplossing-aandrager.

Ontworpen en gebouwd door WEBafdeling.